26.03.2020

Жаңы видеосабактар

 Видеосабактар sabak.ilimelim.kg кыргыз тилдүү онлайн платформасында ББОУБ менен биргеликте иштелип чыккан.

ЖРТге киришүү    download  на youtube канале
1. Математика, 1- сабак  download  на youtube канале
2. Математика, 2- сабак   download  на youtube канале
3. Математика, 3- сабак   download  на youtube канале
4. Математика, 4- сабак   download  на youtube канале 
5. Математика, 5- сабак   download  на youtube канале 
6. Математика, 6- сабак   download  на youtube канале 
7. Математика, 7- сабак   download  на youtube канале 
8. Математика, 8- сабак   download  на youtube канале 
9. Математика, 9- сабак    download  на youtube канале
     
1. «Аналогия» деген эмне?       (download) на youtube канале
2. Аналогиялар. Себеп жана натыйжа; Заттын, кыймыл-аракеттин ирети    (download)   на youtube канале
3. Аналогиялар. Жалпы жана жеке; Бүтүн жана бөлүк   (download)  на youtube канале
4. Аналогиялар. Зат жана анын сапаты; Кыймыл-аракет жана анын максаты   (dowbload)  на youtube канале
5. Аналогиялар. Кайсы бир тармактын адиси жана анын куралы; Зат жана анын негизги функциясы  (download)  на youtube канале
6. Аналогиялар. Синонимдер жана антонимдер    (download)  на youtube канале
7. Сүйлөмдөрдү толуктоо, 1     (download)  на youtube канале
8. Сүйлөмдөрдү толуктоо, 2   (dowbload)  на youtube канале
9. Сүйлөмдөрдү толуктоо, 3   (download)  на youtube канале
10. Текстти окуу жана түшүнүү, 1- сабак      (download)  на youtube канале
11. Текстти окуу жана түшүнүү, 2- сабак      (download)  на youtube канале
12. Текстти окуу жана түшүнүү, 3- сабак  (download)  на youtube канале
13. Грамматика. Теориялык жана практикалык грамматика, 1   (download)  на youtube канале
14. Грамматика. Билгичтиктер, 2   (download)  на youtube канале
15. Грамматика. Туура жоопту табуунун оңой жолдору, 3   (download) на youtube канале


Все видеоуроки нашего канала