26.02.2021

Жалпы республикалык тестке каттоо 26-февралдан 9-апрелге чейин жүргүзүлөт.

Бул жылы каттоо онлайн түрүндө өткөрүлөт.

Орто мектепти же орто профессионалдык БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕСИН БҮТҮРҮП ЖАТКАН АБИТУРИЕНТТЕР жеке баракчасын ачууга мүмкүндүк алуулары керек.

1. Мүмкүндүктү сиз окуган жердеги ЖРТ боюнча жооптуу кызматкерден алуу керек.

2. Онлайн каттоонун бланкасын толтуруу үчүн сизге булар керектелет: уюлдук телефонуңуздун номери, паспортуңуздун оригиналынын электрондук сүрөттөрү (эки тарабы тең). Телефонуңуздун номери мындан ары каттоо үчүн гана логин катары колдонулбастан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына тапшыруудагы конкурска катышуу үчүн да керектелет. Сиздин жүзүңүздүн электрондук сүрөтү (сүрөткө коюлган талаптар менен онлайн каттоо баракчасын толтуруу учурунда таанышасыз)

Каттоонун онлайн бланкасын толтуруу нускамасын сиз окуган жердеги ЖРТ боюнча жооптуу кызматкерден аласыз.

МУРДАГЫ ЖЫЛКЫ БҮТҮРҮҮЧҮЛӨР (МЖБ) өздүк баракчасына кирүүгө мүмкүндүк алуулары зарыл. Өздүк баракча ачуу мүмкүндүгү паспортуңуздун жана орто билим алгандыгы жөнүндө күбөлөндүргөн аттестатыңыздын (диплом)  түп нускаларын жеке өзүңүз көрсөткөндөн кийин гана жашаган жериңиздин райондук (шаардык) билим берүү бөлүмүндөгү ЖРТ боюнча жооптуу кызматкери тарабынан берилет. 

1. Мүмкүндүктү райондук (шаардык) билим берүү бөлүмүндөгү ЖРТ боюнча жооптуу кызматкерден алуу керек.

2. Онлайн каттоонун бланкасын толтуруу үчүн сизге булар керектелет: уюлдук телефонуңуздун номери, паспортуңуздун түп нускасынын электрондук сүрөттөрү (эки тарабы тең), аттестаттын (атайын орто билими жөнүндө дипломдун) түп нускасынын электрондук сүрөтү. Телефонуңуздун номери мындан ары каттоо үчүн гана логин катары колдонулбастан, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына тапшыруудагы конкурска катышуу үчүн да керектелет. Сиздин жүзүңүздүн электрондук сүрөтү (сүрөткө коюлган талаптар менен онлайн каттоо баракчасын толтуруу учурунда таанышасыз)

Каттоонун онлайн бланкасын толтуруу нускамасын жашаган жериңиздин райондук (шаардык) билим берүү бөлүмүнүн  ЖРТ боюнча жооптуу кызматкеринен аласыз.

ӨЗДҮГҮН ТАСТЫКТАГАН ДОКУМЕНТИ ЖЕ ЖРТга КАТТООСУ ЖОК АБИТУРИЕНТТЕР тестке киргизилбейт. Мектептин (колледждин, техникумдун бүтүрүүчү курсунун) 11-классынын окуучусу 16 жашка толо электигинин себеби менен, паспорту жок болгон учурда, анын өздүгүн ырастоочу документ катары мектептен берилген окуучунун сүрөтү бар маалым каттын (справка) түп нускасы жана анын электрондук сүрөтү кабыл алынат. Маалым катта окуучу (аты, фамилиясы, атасынын аты) мектептин (мектептин аталышы) 11-классынын (колледждин, техникумдун бүтүрүүчү курсунун) окуучусу экендиги жазылышы керек. Маалым катта анын берилген күнү көрсөтүлүп, мектептин (колледждин, техникумдун) директорунун колу коюлушу керек. Окуучунун сүрөтү мектептин (колледждин, техникумдун) мөөрү менен ырасталышы керек.

Тестке төмөндө белгиленгендер катышууга болот:

•  жалпы билим берүү мектебинин 11-класстарынын же атайын кесиптик орто окуу жайынын бүтүрүүчү курстарынын окуучулары,

же

•  жалпы билим берүү мектебинин (орто кесиптик окуу жайы) бүтүрүүчүлөрү, жогорку билими жоктор жана учурда жогорку окуу жайда билим албаган бүтүрүүчүлөр.

Жогорку кесиптик билими бар жарандар ЖОЖдун күндүзгү, күндүзгү-сырттан, аралыктан окутуу формаларында жана экстернат формасында окуу тыюу салынган багыттар жана адистиктер боюнча контракттын негизинде окутуунун күндүзгү формасынын толук курсуна тапшыруу шарты менен тестке катышууга укуктуу. 

Ошондой эле:
· Кыргыз Республикасынын жарандары же

Билим берүү тармагында кызматташтык боюнча эл аралык келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын гранты боюнча билим алууга умтулган Казакстандын, Россиянын, Белорусиянын жана Тажикстандын жарандары.
Башка өлкөлөрдүн орто билими бар жарандары КРдин ЖОЖдорунун контракттык орундарына конкурска катышуу үчүн Жалпы республикалык тестке катыша алышат.

КРдин Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан ЖОЖдордун гранттык орундарына, ошондой эле контракттык негиздеги билим берүүнүн бардык формаларына (күндүзгү, сырттан, кечки) тапшыруу үчүн ЖРТ милдеттүү экендиги жөнүндө чечим кабыл алынган. ГРАНТТЫК БИЛИМ АЛУУГА ТАПШЫРЫП ЖАТКАН абитуриент негизги тест жана бирден кем эмес профилдик предметтик тестти тапшырууга милдеттүү. Билим берүүнүн бардык формалары боюнча (күндүзгү, аралыктан, кечки) контракттык негизде окууну каалаган абитуриент негизги тестти тапшырууга милдеттүү, ал эми предметтик тестти тапшырышы бул абитуриентке керектүү багытка кабыл алынуусуна артыкчылык берет.  

КРдин чегинен сырткары жашаган жарандар тестке бир күн калганда каттоодон өтүүлөрү зарыл. Жогоруда белгиленген керектүү документтердин баарынын болушу МИЛДЕТТҮҮ.

Багыт жана адистиктердин жана ошондой эле аларга керектүү предметтик тесттердин тизмесин (1-тиркеме) өз компьютериңизге бул жерден жүктөй аласыз.

КРдин ЖОЖдорунун контракттык орундарына ЖРТнын жыйынтыктары боюнча конкурстун негизинде гана кабыл алынат.  

1-тиркемеге киргизилбеген адистиктер контракттык болуп эсептелинет. Бул адистиктерге тапшырууну каалагандар негизги тесттин жыйынтыктары боюнча конкурска катышышат.

Тест республиканын бардык аймактарында белгиленген график боюнча өткөрүлөт.

Негизги тесттин түзүлүшү:

I. «Математика»,

II. «Сөздүк-логикалык тест»:

а) «Окшоштуктар»,

б) «Сүйлөмдөрдү толуктоо»,

III. «Окуу жана түшүнүү»,

IV. «Эне тилинин практикалык грамматикасы»

Предметтик тесттер ангис тили, химия, биология, физика, математика, тарых, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты боюнча жүргүзүлөт. Предметтик тест негизги тесттен өзүнчө бааланат. Предметтик тестти каалаган санда тандаса болот, бирок АБИТУРИЕНТТЕР мында  “КАНЧАЛЫК КӨП БОЛСО, ОШОНЧОЛУК ЖАКШЫ” ПРИНЦИБИ ИШТЕБЕСТИГИН ЭСЕПКЕ АЛЫШЫ КЕРЕК. Ар бир тандалып алынган тест үчүн өзүнчө акы төлөнөт. Негизги тестти тапшырбастан, предметтик тестти тапшырууга болбойт.

Каттоо акысы төлөнбөгөн учурда ЖРТга катышуу мүмкүн эмес. 

 

Негизги тесттин акысы – 370 сом,

Ар бир предметтик тесттин акысы — 370 сом.

Бул сумманы РСК банкына төлөп, төлөө дүмүрчөгүн ЖРТ боюнча жооптуу кызматкерге көрсөтүү же дүмүрчөктүн номерин жана сумманы өздүк баракчасына киргизүү (жазуу) керек. Окуу куралдарын сатып алуу маселелери боюнча ББОУБ кеңсесине кайрылуу керек.

Бардык суроолор боюнча окуу жайлардагы ЖРТ боюнча жооптуу кызматкерлерге кайрылыңыздар, ошондой эле ББОУБнын кийинки телефон номерлерине чалыңыздар(Иштөө тартиби – 09:00 – 17:00, ишемби – жекшемби – дем алыш күндөрү): 66-48-38, 62-04-70

WhatsApp: +996 500664838, +996 770664838

 

Райондук (шаардык) билим берүү бөлүмүндө ЖРТ боюнча жооптуу кызматкер үчүн кыргыз тилинде нускама

Райондук (шаардык) билим берүү бөлүмүндө ЖРТ боюнча жооптуу кызматкер үчүн орус тилинде нускама

Мектепте ЖРТ боюнча жооптуу кызматкер үчүн кыргыз тилинде нускама

Мектепте ЖРТ боюнча жооптуу кызматкер үчүн орус тилинде нускама