13.11.2020

Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору 2020-жылы өткөрүлгөн Жалпы республикалык тесттин жана Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорундагы гранттык жана контракттык орундарга кабыл алуунун жыйынтыктары боюнча отчетту сунуштайт.

Жүктөп алуу