07.02.2016

Абитуриенттер үчүн брошюралар

Абитуриенттер үчүн «Жалпы республикалык тестке даярданабыз» аттуу колдонмонун кыргыз жана орус тилдериндеги толук версиясы www.testing.kg сайтына чыгарылган.

Колдонмодо тест жөнүндө керектүү маалыматтар, тест тапшырмаларын аткаруу боюнча көрсөтмөлөр, тесттин бардык бөлүмдөрү боюнча суроо-жооп материалдар, тесттин тапшырмаларынын үлгүлөрү камтылган. Колдонмодо тест жөнүндө керектүү маалыматтар, тест тапшырмаларын аткаруу боюнча көрсөтмөлөр, тесттин бардык бөлүмдөрү боюнча суроо-жооп материалдар, тесттин тапшырмаларынын үлгүлөрү камтылган.

Тестке даярдануу үчүн «Жалпы республикалык тестке даярданабыз» аттуу колдонмо Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан сунушталган.

ББОУБ «Жалпы республикалык тестке даярданабыз» колдонмосунун бөлүмдөрүнүн авторлоруна тереӊ ыраазычылык билдирет.

Бөлүмдөрүнүн авторлору:

Математика: М. Зельман, Г. А. Одесский, Л. С. Суржик

Аналогии и дополнение предложений: Н. И. Наумова

Чтение и понимание текста: И. П. Валькова, И. А. Низовская, Л. Ф. Илеева

Практическая грамматика русского языка: Л. М. Бреусенко, Т. А. Матохина

Чтение и понимание текста на кыргызском языке: С. И. Иптаров, Б. С. Шамбаева

Практическая грамматика кыргызского языка: К. Кулалиева, Ч. Джылкычиева, Ы. Керимбекова

Биология: И. В. Васюк

Химия: И. П. Мухамедова

Английский язык: Л. Комиссарова, Л. Нагда, О. Смоляева

Немецкий язык: Е. Виноградова, А. Комаров

Основной тест на кыргызском языке 

Основной тест на русском языке

Биология и химия на кыргызском языке

Биология и химия на русском языке

Английский и немецкий язык на кыргызском языке

Английский и немецкий язык на русском языке

 

PDF файлдарын ачуу үчүн  Adobe Acrobat программасы