02.02.2016

Көз карандысыз тест маалымдоо

Окуучулар үчүн көз карандысыз тест

14 жылдан бери Жалпы республикалык тестти  ишке ашырган  Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору  (ББОУБ)  Сиздерге жаӊы окуу кызматын сунуштайт -  2-11- класстардын окуучуларын көз карандысыз тесттен өткөрүү.   Биздин борбор сунуштаган мектеп окуучулары үчүн көз карандысыз тест жүргүзүү  – бул Кыргыз республикасынын  окуу стандарттарын жана мектеп тесттеринин  жетишкендиктерин дүйнөлүк тажрыйбаларын эске алып түзүлгөн  окуучулардын жетишкендиктерин  сырттан баалоонун бир формасы.

Мектеп окуучулары үчүн көз карандысыз тест бул:

-  ар бир предмет боюнча окуучунун жетишкендиктерин мектептер тышкары баалоо;

- предметтер боюнча окуучулардын жетишкендиктерин анализдеп,  жакшыртууну пландаштыруу;

- ЖРТга даярдануу.

Биздин борбор мектеп окуучуларын баалоону төмөнкү багыттарда сунуштайт:

 

Класстар

Предметтер

Класстар

Предметтер

2-3-класстар

Математика

4-5-6 класстар

Математика

Текстти окуу жана түшүнүү

Текстти окуу жана түшүнүү

Кыргыз/орус тилинин грамматикасы

Кыргыз/орус тилинин грамматикасы

 

 

Табият таануу / Биология

7-класс

 Математика

8-9-10-11  классы

 Математика

Текстти окуу жана түшүнүү

Текстти окуу жана түшүнүү

Кыргыз/орус тилинин грамматикасы

Кыргыз/орус тилинин грамматикасы

Биология

 Химия

Англис тили

 Биология

Физика

 Англис тили

 

 

 Тарых

 Математика (предметтик)

 Физика

 Тесттен  өтүү эрежелери

Тест жүрүп жаткан учурда окуучунун жанында калем гана болушу керек, андан башка нерселердин баарына тыюу салынат. Уюлдук телефонду өчүрүп, сумкага салып, сумканы администраторго тапшырып коюу керек. Эгерде тест өтүп жаткан учурда сиздин жаныӊызда  кандайдыр бир ашык нерселер болсо (мисалы, уюлдук телефон, планшет, китеп, шпаргалка, дептерлер, ж.б..с.) анда окуучу тесттен чыгарылып, тестти өтүү үчүн акы кайтарылып берилбейт. Бул эрежелерди бузуу болуп саналат.

 Борбордо өтүүчү  тесттердин расписаниеси

 

Шейшенби

9:45

13:15

15:10

16:45


2-10 - класстар

(II-сменада окугандар гана), предметтик тест

11-класс

 Математика

 11-класс

Окуу жана түшүнүү

11 класс

Грамматика

 

     

 

Шаршенби

 

 

 

 

   

7-11 класстар

Химия, Физика

6-11 класстар

 Биология

7-11 класстар

Англис тили

    2-11 класстар

Математика (предметтик)

10-11 класстар

Тарых

2-10 класстар 

Грамматика, Окуу жана түшүнүү  

 

 

 

 

 

 Бейшенби

 

 

 

   

11 класс

Математика

11 класс 

Окуу жана түшүнүү

 

11 класс

Грамматика

 

Тест өткөрүү акысы ар бир предмет үчүн  2-11- класстарга 120 сом, 9-11- класстарга 150 сом.

Тесттин жыйынтыгы ар бир предмет боюнча өз-өзүнчө берилет.  

Тестти коллектив менен бирге тапшырууну каалагандар 20 адамдан ашса,  борбордун өкүлдөрү сиздердин мектепке келишет.  Эгерде бир мектептен 10 адамдан ашуун окуучу бир предметтик тестти тапшырса, бул окуучулардын жыйынтыктары да жалпы анализденип,  пайыз түрүндө берилет.

Тестти ББОУБдан тапшырууну каалагандар сөзсүз  алдын ала байланышып, жазылышы керек.

Телефондор: (0312) 664838 же 660996.

 ББОУБ дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов атындагы көчө,  98;